Tack vare direkt erfarenhet inom området och kontinuerlig forskning till produktutveckling, kan Ecobeton erbjuda effektiva lösningar på problem som kan uppstå före konstruktion, under genomförande eller efter färdigställande. Ecobetons praktiska erfarenhet inom detta område är oöverträffad och kan stödjas av omfattande tekniska undersökningar på orsak och verkan.

Ecobeton fallstudier och erfarenheter

Fallstudie: Vattenglas, impregneringsmedel för betong

Vattenglas är ett kemiskt ämne som är känt sedan 1825, "flytande glas" (vattenglas) är lösliga natriumsilikater. Ecobeton’s produkt Evercrete® Vetrofluid tränger djupt in i betongen (upp till 40 mm) och förseglar porsystemet permanent.

Läs mer

Fallstudie: En tunn cementbaserad ytbeläggning för renovering

Tidens tand och vittring påverkar våra underlag, både betong och asfalt, därför är åtgärder nödvändiga för att hålla dessa ytor fungerande. Den tunna cementbaserade beläggningen Ercole® är ett idealiskt material för betong och industrigolv, både i kontor och bostäder.

Läs mer

Fallstudie: Fenomenet med pop-out

Pop-out- fenomenet, dvs att små ytdelar av betong i golv trycks loss, ofta i samband med sprickbildning, alstras genom reaktionen mellan en viss typ av ballast (alkali-reaktivt kiseldioxid), cement och vatten i form av tillskjutande fukt. Produkten Evercrete Pavishield® är mycket effektivt som förebyggande åtgärd, och eventuellt i kombination med andra tekniker som ex. en ångspärr.

Läs mer

KONTAKTA OSS

För order eller information vänligen kontakta oss!

Johnny Hansson
Betongakuten i Sverige AB

Telefon:   RING DIREKT Telefon:   MEJLA eller KONTAKTFORMULÄR