Logo EverCrete Vetrofluid
 
Dunk med Vetrofluid

EverCrete® Vetrofluid
EverCrete® Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel för att skydda betong från försämring. Formeln är baserad på vattenglas med en speciell katalysator, som gör att produkten kan tränga in i betongen upp till 40 mm. Den tätar porerna i betongen och blir en permanent barriär.
EverCrete® Vetrofluid kan appliceras för permanent vattentätning och skydd för alla typer av betong, färska, mogna och för reparationer.
EverCrete® Vetrofluid överensstämmer med föreskrifterna i EG-direktivet 89/106 och uppfyller kraven i standarden EN 1504-2.

Tekniskt datablad Tekniskt datablad EverCrete Vetrofluid

Egenskaper:

  • EverCrete® Vetrofluid garanterar permanent vattentätning av betong, även med negativ dragkraft.
  • EverCrete® Vetrofluid ger betongen extraordinär motståndskraft mot frys-och upptinings-cykler, och skyddar mot klorider, sulfater och upptiningsalter. även efter 300 cykler av exponering för frysning och upptining, är betong behandlad med EverCrete® Vetrofluid, perfekt bevarad och otroligt tålig.
  • EverCrete® Vetrofluid är en permanent lösning mot karbonatisering och inträngning av klorider. Den upprätthåller en stabil alkalisk miljö med tiden som helt skyddar armeringen.
  • EverCrete® Vetrofluid är certifierad för användning i kontakt med dricksvatten och är en utmärkt barriär mot kemiska angrepp.
  • EverCrete® Vetrofluid blockerar vatten / tillskjutande fukt när den används på fundamenten av konstruktioner. Den hindrar betongen från att frigöra cementdamm i miljön, hindrar effektivt inträngning av föroreningar och ger därmed en hälsosammare miljö.
  • EverCrete® Vetrofluid är luktfri, färglös och giftfri.
  • EverCrete® Vetrofluid är en permanent och slutgiltig behandling.

Detaljerad info om EverCrete® Vetrofluid finns på ecobeton's hemsida  Länk till mer info om EverCrete Vetrofluid

Du beställer EverCrete® Vetrofluid här på Betongakuten!

 

EXEMPEL färdiga projekt: 

Parkeringshus Lilla Varvsgatan, Malmö. Behandling med EverCrete Vetrofluid.


Foto: Johnny Hansson

I början av Juni 2014 utfördes impregnering på nybyggda Sommarhemsskolan i Uddevalla. Uddevalla kommun valde Evercrete Vetrofluid för impregnering av loftgångar och trappor på Sommarhemsskolan tack vare produktens väldokumenterade testresultat mot frys-/tincykler och tösalt. EverCrete Vetrofluid är givetvis CE-normad enligt 1504-2.


Foto: Johnny Hansson

KONTAKTA OSS

För order eller information vänligen kontakta oss!

Johnny Hansson
Betongakuten i Sverige AB

Telefon:   RING DIREKT Telefon:   MEJLA eller KONTAKTFORMULÄR