logo ercole ecoactive 

Hink med Ercole ECOACTIVE

Ercole® ECOACTIVE
Ercole® ECOACTIVE är en fotokatalytisk cementbaserad blandning för beläggning där man vill uppnå minskad luftförorening. Den kan även tillämpas där det krävs liten tjocklek. Ercole®ECOACTIVE aktiverar en kemisk reaktion som skapar nedbrytning av föroreningar. Ercole®ECOACTIVE ger över 60% minskning av föroreningar, säkerställer avlägsnande av partiklar och gör luften ren och frisk. Ercole®ECOACTIVE är säkert och hållbart, vattentät och resistent. Kan användas på betong, trä och asfalt, både inomhus och utomhus.

 Produkt Ecovänlig ikon

Tekniskt datablad (engelska) pdf-ikon

Egenskaper:

 • Fotokatalytisk accelerator
 • Bryter ner föroreningar
 • Vattentät
 • Skapar ren och frisk luft
 • Minskar över 60% av föroreningar
 • Fungerar på både vertikala och horisontella ytor
Ercole ecoactive fotokemisk skiss för minskad luftförorening

Användningsområden

 • Skolor, förskolor
 • Arbetsplatser
 • Offentliga byggnader
 • Sjukhus
 • Gång-/cykelvägar
 • Privata hus och förråd
 • Vägar
 • Torg
 • Parkeringsplatser och garage

Applicering
Blanda med vatten (4-6 liter för självnivellering) tills önskad konsistens uppnåtts. Vertikala och takytor kräver en stuckaturliknande konsistens. Blanda med en handborr eller rotorvisp i en 20 liters hink. För större mängder kan med fördel en cementblandare användas. Applicera med en gummiskrapa, spruta, murslev eller liknande. För att uppnå önskad effekt kan slipning mellan lagren och efter slutresultat göras. Använd sandpapper eller polermaskin.

Ercole ecoactive city - skiss luftförorening från luften

Detaljerad info om Ercole® ECOACTIVE finns på ecobeton's hemsida  länk-ikon

Du beställer Ercole® ECOACTIVE här på Betongakuten!

KONTAKTA OSS

För order eller information vänligen kontakta oss!

Johnny Hansson
Betongakuten i Sverige AB

Telefon:   RING DIREKT Telefon:   MEJLA eller KONTAKTFORMULÄR